<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-116665305619974757', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Recovery Storage Group

Tuesday, April 15, 2008 by kod

Recuperarea unor date pierdute poate da batai de cap uneori. In cazul nostru aceste date faceau obiectul unor e-mailuri sterse din Mailbox, apoi un hard disk formatat...etc.
Din fericire backup-ul de Exchange era cu o zi inainte, ceea ce ne-a permis sa facem restore la mailbox-ul userului respectiv.
Cum se face acest lucru? In primul rand trebuie sa aveti Exchange 2003SP2 (la 2000 fiind necesara urcarea bazei de date pe un alt server..).Pentru inceput trebuie sa configuram un nou storage group pe serverul de Exchange. Exchange System Manager, mergeti pana la serverul in cauza, apoi New>Recovery Storage Group(RSG). Cu acest storage group creat, acum putem sa adaugam o baza de date. Click dreapta pe RSG>Add database to recover (in caz ca sunt mai multe o alegeti pe cea corecta, daca nu, baza de date implicita o sa apara in fereastra urmatoare). Dupa ce ati ales baza de date necesara, puteti sa vizualizati proprietatile acesteia prin click dreapta>properties> tab-ul Database. Puteti sa observati aici optiunile din partea de jos: "Do not mount this store at start-up" e bifata si nu poate fi modificata, iar "This database can be overwritten by a restore" e selectata si asa ar trebui sa si ramana. Atentie aici la localizarea "Exchange Database", nu vreti sa va treziti fara spatiu pe partitia de Exchange...
Restore-ul se face din programul de backup folosit (backupexec, ntbackup...) in mod normal. Sa nu va speriati ca nu apare nici o optiune cu privire la destinatia restore-ului, asta e pentru ca in storage group-ul principal(live), optiunea "This database can be overwritten by a restore" nu este selectata, restore-ul fiind facut direct catre RSG. Dupa terminarea restore-ului, va trebui sa urcati (mount) baza de date din RSG. In cazul aparitiei unor erori si baza de date refuza sa urce in RSG, nu va impacientati..in unul din 2 cazuri asa se intampla! Probabil esti cel ghinionist :). Problemele respective se rezolva de obicei cu utilizarea tool-ului ESEUTIL in modul /P - adica in modul repair. Ex: ESEUTIL /P "localizarea bazei de date .edb" /S "localizarea fisierului de exchange streaming database .stm" /T "database temporar .edb" Caile catre primele doua le gasiti in tab-ul Database, la proprietatile RSG-ului, iar pentru baza de date temporara puteti sa folositi orice cale (de preferabil pe aceeasi partitie cu baza de date).
Dupa terminarea operatiunilor cu ESEUTIL, baza de date ar trebui sa "urce" fara nici o problema in RSG.
Utilitarul ExMerge face posibila extragerea datelor din baza de date tocmai urcata in RSG. Daca utilitarul nu vrea sa porneasca incercati sa il pozitionati in folderul Bin din calea instalarii serverului de Exchange. De aici e destul de simplu: la "Procedure Selection", selectati "Export or Import (Two Step Procedure)", la "Two Step Procedure", selectati "Step 1: Extract data from and Exchange Server Mailbox".In casuta "Source Server" specificati numele serverului dvs de Exchange. Iar la "Database Selection" selectati mailboxul dorit pentru recovery. Se scoate un fisier .pst cu datele dorite. Bafta! ;)

Labels: , ,

search

recent posts

recent comments

archives

links

admin

Mozilla Firefox

 Subscribe in a reader