<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Event ID: 9331 si Event ID: 9335

9331 - OALGen encountered error 80040107 (internal ID 501023d) accessing the public folder store while generating the offline address list for address list '/' - Default Global Address List

9335 - OALGen encountered error 80040107 while cleaning the offline address list public folders under /o=/cn=addrlists/cn=oabs/cn=Default Global Address List. Please make sure the public folder store is mounted and replicas exist of the offline address list folders. No offline address lists have been generated

Pentru eroarea asta exista mai multe solutii.

Primul lucru pe care l-am incercat a fost sa vad daca GAB este legat de OAB. De obicei se intampla atunci cand faci modificari in GAL.
1.Exchange System Manager>Recipients>Offline Address Book
2.Click dreapta>Properties>in tab'ul General verifica daca o lista GAL valida apare in Address Lists

Mai pot verifica replicarile OAB-ului pe serverul de Exchange:
1.Exchange System Manager>Admin Groups> "your admin group">Folders>Public Folders
2.Click dreapta Public Folders>View System Folders
3.Folderul principal si fiecare din subfolderele acestuia ar trebui sa fie bifate, pentru a fi siguri ca e cel putin un server listat. Daca ai un songur server Exchange, ar trebui sa fie doar unul. Daca ai mai multe, atunci ar trebui sa se replice catre fiecare. Nici un tab nu ar trebui sa fie gol, iar daca apare un server invalid in lista, e bine sa il elimini.

LE: Eroarea din client (Outlook 2003) Exchange Server Reported Error (0x8004010F) nu am reusit sa o rezolv decat dupa ce am creat un folder in: exchsrvr\schema\. Folderul trebuie denumit non_ipm_subtree si sa aiba la randul lui un subfolder schema. Dupa care am mai facut un rebuild la OAB si am restartat serviciul Microsoft Exchange Information Store.

Labels: , ,

“Event ID: 9331 si Event ID: 9335”