<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Direct Push

Sau cum sa scincronizam un ppc/smartphone cu Exchange 2003?
Exchange 2003 vine cu foarte multe setari pentru userii mobili. In momentul instalarii serverului de Exchange majoritatea setarilor vin deja preinstalate. ActiveSync-ul isi face treaba foarte bine daca ai grija de cateva detalii.
Majoritatea serverelor de Exchange sunt configurate pe SSL. In acest caz s-ar putea sa va loviti de un mesaj de eroare la incercarea de a va sincroniza cu serverul. Ceva de genul:
Synchronization failed due to an error on the server. Try again. Error code: HTTP_500

Problema apare atunci cand Exchange Virtual Directory (IIS) e setat sa primeasca conexiuni numai pe SSL sau nu ati bifat Integrated Windows authentication in acelasi Exchange Virtual Directory.
Exista mai multe metode prin care se rezolva problema: una din ele presupune nefolosirea SSL-ului, alta ar fi sa configurezi un front server de Exchange si cea de-a treia varianta (recomandata) sa instalam inca un Virtual Directory.
Pasii sunt in felul urmator:
1.Inchideti (temporar) in ESM: Forms Based Authentication si debifati SSL in Exchange Virual Directory sub IIS. Reventiti la setarile initiale dupa exportul de la pasul urmator.

2.Deschideti IIS, va duceti la Exchange Virtual Directory (default e: Web Sites\Default Web Site\Exchange)click dreapta>all tasks>save configuration to a file> la nume puteti sa scrieti orice (ex.: ExchangeVDir)>OK

3.Click dreapta pe radacina acestui site (default Web Site)>New>Virtual Directory (from file)

4.In dialogul de Import se da click pe browse (calea fisierului creat la punctul 2>open>click read file. Sub Select a configuration to import click exchange si apoi OK. La mesajul virtual directory already exists se completeaza cu un nume in dreptul Alias (ex:ExchDAV)>OK

5.click dreapta pe directorul nou creat>Properties>Directory Security>Authentication and access control>Edit>sa fie bifate doar Integrated Windows authentication si Basic authentication

6.La IP address and domain name restrictions>Edit>Denied Access>Add>Single Computer>adresa IP a serverului pe care tocmai il configurati>OK

7.La Secure Configuration>Edit>Require secure channel (SSL) sa NU fie bifat>OK si inchideti IIS Manager.

8.Start>Run>Regedit>cautati
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters > click dreapta pe Parameters>New>String Value> se scrie ExchangeVDir(case sensitive!)>Modify>aici se trece numele directorului virtual creat la pasul 4, precedat de slash (/) (ex.: /ExchDAV), se inchide regisry editor-ul

9.Pentru ca aceste setari sa intre in functiune trebuie repornit serviciul IIS Admin (o sa va atentioneze ca o serie de alte servicii or sa fie restartate in acest timp).
Deci mai bine de facut in afara orelor de lucru.

In rest, sa nu uitati sa importati certificatul de pe Exchange manual in telefon, in caz ca e "home brewed"..
Mai sunt multe setari, atat pe telefon, cat si pe server, prin care se pot personaliza tipurile de conexiune si transferul de date. Pentru toate aceste lucruri o sa revin intr-un alt post.
Happy synchin'! :)
PS: reference: Microsoft 817379

Labels: , , , ,

“Direct Push”