<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Un weekend fara OWA

La inceputul weekendului am reusit sa fac cateva schimbari in IIS care au determinat disparitia prematura si iremediabila a OWA(Outlook Web Access).Deci, daca primesti un "page not found" in browser si nu este dupa o proaspata instalare de Sharepoint, ci OWA a mers, dar acum nu mai e in IIS deloc. OK, deci ceea ce trebuie sa faci e asa: in primul rand instalezi IIS6.0 resource kit tools (da, e vorba de 2003 srv). De fapt ai nevoie doar de Metabase Explorer 1.6, dar recomand instalarea tuturor componentelor pt future bugs :)
Faci un backup la IIS, click dreapta pe Default Web Site>All tasks>Save configuration file...
Acum intram in Metabase Explorer di start>all programs>iis resources>metabase explorer
click pe LM>click dreapta pe DS2MB>delete, confirmi si pe urma inchizi metabase explorer.
Acum, partea naspa e ca urmatorii pasi vor opri pentru cateva secunde serviciile de Exchange, ceea ce inseamna ca userii isi vor pierde conexiunea cu casutele de email din Exchange. Asa ca mai bine le faci in afara orelor de program, sau daca e urgent, mai bine ii anunti din timp.
OK, sa revenim..intrii in servicii, cauti Microsoft Exchange System Attendant si ii dai click dreapta>restart. Te avertizeaza ca Microsoft Exchange Information Store si Microsoft Exchange MTA Stacks, care depind de MSExchange system attendat, trebuiesc repornite, dai ok.
Directoarele virtuale sunt recreate, iar OWA ar trebui sa fie back online.
Mai trebuie sa verifici daca permisiunile de securitate sunt setate corespunzator in IIS: click dreapta pe ExchWeb (in IIS sub Deafult Web Site)>Propreties>tab-ul de Directory Security>Authentication and access control>edit>bifati Enable anonymous access si Integrated Windows authentication.
Acum, mai sunt multe cauze pt care OWA poate sa dispara si sa aiba aceleasi simptome, una din ele e chiar disparitia instalarii, caz in care trebuie sa verificati daca e instalat cu ajutorul cdului de Exchange.
Sper sa va mearga.

Labels: , , , ,

“Un weekend fara OWA”