<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Robocopy

Cum sa copiezi fisiere cu tot cu perimisiunile de securitate (NTFS) intre doua servere? De fapt foldere, ca nu accepta nume de fisiere.
Aveam nevoie sa mut cateva foldere cu foarte multe subfoldere (aprox 30GB) de pe un server pe altul, refacerea permisiunilor ar fi durat mult prea mult. Solutia vine de la Windows 2003 resource kit, care continte utilitarul robocopy. Nu ai windows 2003 resource kit? Ia de aici...
Instalezi setul de aplicatii, copiezi din C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools fisierul robocopy.exe si il pui pe C:\. Deschizi un cmd si lansezi robocopy.
Acum depinde ce vrei sa realizezi prin aceasta copiere. Eu am avut nevoie de urmatoarele switchuri: /E si /SEC.
/E : Copy Subfolders, including Empty Subfolders.
/SEC : Copy files with SECurity (equivalent to /COPY:DATS).

Sunt foarte multe alte switchuri foarte interesante. Nu le enumar aici, dar pentru a le afla tasteaza "as usual" robocopy /? sau te uiti in documentul care insoteste aplicatia..blah blah.
Utilitarul este foarte folositor, te salveaza de foarte multe batai de cap, rapid si usor de utilizat.
Technet a realizat si un GUI pentru aplicatie, care e destinat celor care sunt "certati" cu cmd-ul. Partea care mi se pare ok la el, este ca in cazul in care il folosesti foarte des cu aceleasi switchuri, configuratia poate fi salvata - lucru care usureaza si mai mult procesul.

Labels: , ,

“Robocopy”