<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Windows 7

Hm..treaba sta asa: MS a anuntat ca ofera suport pentru XP inca doi ani de acum, pe urma gata...Iar peste 3-4 ani ei zic ca o sa lanseze Windows 7. Deci prin 2010 o sa folosesc Vista, care o sa aiba Service Pack 34 (!!!!111) asteptand sa treaca cu greu anul ca sa pot schimba pe Windows Seven (the perfect one?).
Apropos de sepeuri, pana la sfarsitul anului se zice ca o sa lanseze SP1, OH JOY!
Ok, in alta ordine de idei, nu inteleg de unde Windows 7..Pai vin asa:
1)Windows 1.0; 2)Windows 2.0; 3)Windows 3.0/3.1/3.2; 4)Windows 95; 5)Windows 98; 6)Windows ME; 7) Windows NT; 8)Windows 2000; 9)Windows XP; 10)Windows Vista
Deci sunt 10. Care nu sunt luate in considerare?
Si sunt baiat bun ca nu le bag la numaratoare si pe alea CE.

Labels:

“Windows 7”