<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Une mananc azi?

Chiar nu am nici cea mai vaga idee unde o sa bag in mine astazi. E destul de naspa sa ies pe la 1-2 sa imi caut caut ceva de mancare, mai ales pe caldurile astea. Resursele sunt limitate prin apropiere, pentru mine cel putin. Nu imi place in mod special nici Mac-ul, nici KFC-ul, nici Everest-ul din zona (Romana)..De curand am dat de gustul supelor/ciorbelor de la Snack Attack, dar si alea sunt destul de departe, e unul spre Rosetti si unul la Victoriei. Foarte bine intra pe caldurile astea si te simti chiar oke dupa aia. La Victoriei mai e Toscana care face niste sandvisuri si salate decente, singura problema e ca intre 1 si 2 juma' nu ai ce cauta acolo, e waaaay too crowded!
Deci, unde mananc astazi? Probabil ca o sa imi cumpar un iaurt de baut cu bake rolls sau bruschetti..or whatever.

Labels: ,

“Une mananc azi?”