<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nervous

Sunt nervos pentru ca e blocat tot Bucurestiul. Nu ajunge ca lucrau pe toate liniile de tramvai si toate stradutele, acum au mai inchis si tot ce inseamna circulatie pe langa Casa Poporului pentru laba aia de concurs auto din weekend, mai e si o demonstratie a taximetristilor de blokeaza tot ce inseamna Unirii-Universitate-Romana-Victoriei. Ca sa nu imi aduc aminte de ziua de 9mai cand ne'am sarbatorit Ziua Europei cica...cu un triumfal blocaj dupa ora 18.00 !?! intre Universitate si Unirii. WTF!? Videanu e cel mai prost primar ever, fara discutie..Ma intreb totusi, daca ma duc totusi la vot si bag impotriva lu' Base...se intoarce la Primarie? :).
Daca gaseste cineva utilitatea unei masini in Bucuresti pls let me know. Dau o bere..

Labels:

“Nervous”

  1. Anonymous Sickadmin Says:

    Nu e neaparat DOAR vina lui Videanu. Bucurestiul mai are si primari de sectoare care, la fel ca si Videanu, nu fac nimic.

  2. Blogger kod Says:

    zice el de la Ciuc :) pai cine a sustinut proiectul de curse cu masini in jurul casei poporului?, cine skimba toate bordurile din Bucuresti ca are el firma sa faca un ban? si mai sunt astea cu tramvaiul usor care se fac la nivel central...Aia de sector macar mai fac ceva, el se ocupa numai cu acceptarea demonstratiilor pe 9 mai ca sa mai blokeze niste artere principale si cu balarii neinteresante cum sunt cursele de masini..