<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Muzica

Zilele astea, muzica conteaza! Ascult foarte multa muzica in ultimul timp si are un efect naucitor asupra mea. Se apropie cateva concerte pe care le astept de foarte mult timp. Abia astept sa ma duc la ele, si sa ma pierd sub lasere (da..e trance). Ascultam zilele astea o piesa noua de la Prodigy (Wake the Fuck Up) - care btw e bestiala!!!111 - si imi aduceam aminte de zilele din timpul liceului cand mergeam in discoteca cu un grup de prieteni sa ascultam/dansam/lovim cu capul in cabina dj'ului...Prodigy. Era la inceputuri si nu erau inca in preferintele multora. Ce vremuri :D
In alta ordine de idei, sau nu ?! zilele astea ma duc sa imi fac tatuajul ala pe gat (hope I don't get fired)...pics will come. Ma gandeam si la un piercing, da' cred ca e prea mult totusi :)

Labels:

“Muzica”

  1. Anonymous Johnny_K Says:

    Ei hai ca un piercing amarat nu strica :P