<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Libertate

Din totdeauna mi'am dorit sa plec de acasa si sa ajung sa stau pe picioarele mele. Am facut asta (sau cel putin prima parte..) la 18 ani. A urmat o perioada in care am incercat sa imi castig singur banii si sa ma rup total de ai mei. Nu a fost posibil, desigur...Primele joburi din timpul facultatii au fost "de umplutura" ca sa zis asa. Se castiga prost si era loc de mai bine...Partea buna, in schimb a fost ca am capatat o oarecare experienta, nu intr'un domeniu anume - ca am bagat de la presa sportiva la publicitate si turism, ci pur si simplu faptul ca iti dezvolti personalitatea si caracterul (unii m'ar contrazice :) shhh). Acum am ajuns sa fac ceea ce imi place, sunt independent de parinti si imi e bine. Asta mi'am dorit eu, nu inseamna ca asta e bine pentru toata lumea, sunt adeptul principiului: fa ceea ce iti place, totul va fi OK. E bine sa ai planuri de viitor si sa stii ca tu singur ti le croiesti :)

Labels:

“Libertate”

  1. Anonymous Johnny_K Says:

    Asta e un apropo or smth? :-w

  2. Blogger kod Says:

    ummm no!? "fa ceea ce iti place, totul va fi OK."