<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Headphone policy

Ar trebui sa existe un cod nespus al strazii, in care sa existe la o anumita pagina, cateva mentiuni referitoare la cei care asculta muzica la casti, pe strada... Adica la mine :)
Cand nu ascult, nu ma prea intreaba lumea "Cat e ceasul?", "Care e Calea Victoriei?" si "Asta duce la Romana?". Ehhh in schimb, cand ascult, am cel putin o intrebare pe zi. Probabil se gandeste lumea ca sunt un bun ascultator si simte nevoia sa vorbeasca cu mine. E destul de neplacut sa imi tot dau castile jos, sa imi intrerup melodia si sa revin la realitate, pentru a raspunde la intrebarile pe care oricum nu le aud. Oi fi antisocial? Ehh, nu cred, doar putin ignorant. Nu ma intereseaza nevoile cetatenilor ... sunt bun de politician. :)

Labels:

“Headphone policy”