<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Software

Ma gandeam zilele astea sa imi fac o lista cu software-ul folosit de mine. In mare parte aplicatii de care sunt destul de legat. No, cam astea sunt:

Securitate:

Symantec Antivirus, un antivirus bun pe care il folosesc si acasa si la munca (cu licenta). Contrar produselor gen Norton AV, domnul consuma foarte putine resurse si se comporta exemplar la detectie.
Spybot: Search and Destroy, il folosesc rar, mai fac cate o scanare din cand in cand
Outpost Firewall, are si un modul antispyware, numai ca il dezactivez. Firewall-ul este excelent, are un grad de configuratie fantastic si daca stai si il configurezi atent la inceput, nu insista cu atentionarile.

Net:

Firefox
Thunderbird si asta pentru ca folosesc suita Portable Apps pe stick
Trillian
utorrent

Media:

Foobar, ca player media, are un consum redus de resurse, plus ca stie foarte multe, and it's free :)
Media Player Classic, am instalate Quicktime Alternative si Real Alternative si e player default pentru .mov si .rm
Divx Total Pack codecs and shit
WinDVD, player DVD
VLC, player divx, xvid and so on

Tools:

Konst Pinger, pentru ca inca mai sunt la RDS :(
Xnview viewer OK
Winrar
Nero
SpamBayes, for the spammer in you
O&O Disk Defrag
CCleaner, face bine ceea ce face

Looks and feel:

Vista transformation pack, m'am obisnuit cu temele astea
TaskSwitchXP, folositor pentru inlocuirea Alt+TAB'ului, mult mai practic
ObjectDock, la fel, m'am obisnuit cu el si il gasesc folositor pentru shortcuturile frecevente

Cam astea ar fi...poate se mai adauga ceva, sau se mai modifica lista..in mare totusi astea raman.

Labels:

“Software”