<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Reduceri


Suntem in mijlocul sezonului de reduceri. OK, what's wrong with it? ati zice, dar nu e chiar asa. Am dat azi o raita prin magazine in cautare de blugi, insa nu am gasit nimic care sa imi placa. Bine, sunt dificil - recunosc..Cu toate astea raspunsul la intrebarea: Asta e tot ce aveti? A fost: Ahhh pai dupa ce se termina perioada de reduceri ne aprovizionam. WTF? Reducerile erau numai la tricouri pe care scrie cu argintiu sau auriu - dupa caz - "DE PUTA MADRE". Prost gust as zice eu, afaceri ar zice ei. Normal ca au reduceri daca ei aduc numai produse ieftine, parca special concepute pentru perioada asta. In concluzie, abia astept sa se termine perioada asta. Nu de alta, dar vreau sa imi cumpar si eu o pereche de blugi mai decenta asa.
On the other hand...ALL IS EMPTY :(

Labels:

“Reduceri”