<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Top 10 sex toy patents

Ever wondered about the exact number and strength of your sphincter contractions during anal orgasm? Of course you have.

O lista cu cele mai ciudate inventii din domeniu, o puteti gasi aici . Huffff....cine ar purta o masca cunnilingus ca cea de pe locul doi? Este extrem de hidoasa, ar trebui sa sting lumina, iar cu "montatul" pe fata cred ca e destul de costisitor. :)
Un dildo la care atasezi o menghina deja e un cadou ideal pentru Craciun. Il poti prinde de orice...numai de un barbat nu.
Cel mai scarbos e cel de pe locul sapte: Vibrating Tampon. Denumirea zice totul...pe langa perioada "fericita" din luna, sa mai vrei sa "agiti" lucrurile acolo...doesn't seem such a good ideea...
Pe locul 10 avem un vibrator hi-tech...Canta, inregistreaza, face zum zum....tot ce vrei. Este un tool ideal pentru ziaristele cu talente ascunse...Daca ti s-a terminat acumulatorul la reportofon, poti sa scoti din geanta vibratorul, il indrepti catre Dl Tariceanu si continui interviul...Ma intreb insa, daca incepe sa cante cand este inauntru...depinzand de "cavitate" se poate auzi cu ecou sau un sunet fad...Cu ecou inteleg, asa se inregistreaza manelele, dar cand nu auzi nimic? La ce bun?

Labels:

“Top 10 sex toy patents”

  1. Blogger Johnny_K Says:

    Some people have too much free time!