<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Opera 9.10 Personal review


A aparut o noua versiune din Opera. Diferente fata de versiunea anterioara? (9.02) Not much...Aveti aici o lista cu tot ce s-a schimbat. Cel mai important lucru (cel putin asa zic ei) este Advanced Fraud Protection, un lucru inutil dupa parerea mea, care se adauga la lista nesfarsita de inutilitati din Opera. Cum functioneaza chestia asta? Well, pentru inceput...trebuie sa ii dai enable (by default e disabled), pe urma de fiecare data cand accesezi un site, Opera contacteaza un server sa vada daca il gaseste pe un blaklist ceva ... Boring? kind of ... Eu unul sunt afectat de teoria cosnpiratiei si nu am incredere in cei de la Opera, de ce sa stie ei pe unde umblu eu? No 10x!
Ca sa revenim, Opera a intrat in parteneriat cu GeoTrust si cu PhishTank pentru toata chestia asta. Diferenta intre cele doua e ca GeoTrust are si un whitelist, pe langa blacklistul omniprezent. In rest, toate bune si frumoase, Opera suge in continuare, avem de toate pentru toti. De fapt, sunt foarte curios cum e un brainstorming la Opera. Ohhh maaan, wtf do we put in this new version? We already used the BitTorrent client, maybe a 1st person shooter, or maybe an Office Suite...
PS: Opiniile mele au fost influentate de faptul ca, in prealabil, am folosit Opera pentru acest post...at some point it crashed, si nu am inteles de ce nu accepta auto-save de pe blogger (asa cum accepta Firefox) ca sa il pot gasi in drafts...

Labels:

“Opera 9.10 Personal review”