<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

My Super Ex-Girlfriend

My Super Ex-Girlfriend este un curs pentru femeile nevrotice!
Ca un mare fan Superman ce sunt, primele ganduri de la inceputul filmului au fost, "yuk, watta rip off". Filmul este prost, da .. dar ideea este geniala. Lasand la o parte detaliile legate de super eroi, salvarea lumii in repetate randuri si exagerarea cu catastrofele, trebuie sa recunoastem ca ideea este geniala.
G-Girl este femeia tipica la puterea a 10'a, odata cu superputerile, exponential cresc in intensitate si toate "trairile" unei femei. De la gelozia exagerata pana la nevrozele repetate, e tot ceea ce NU iti doresti intr-o relatie, mai ales intr-o relatie cu o super-eroina ..
Orizontul este totusi deschis, ma gandesc numai la cate lucruri ai putea face cu o femeie ca asta (ivil thoughts :) ). In fine, prestatia lui Wilson e OK, e un rol care i se potriveste si vad ca nu prea iese din tipar, Uma - e Uma nu vreau sa par subiectiv, dar fiind una din actritele mele preferate, intotdeauna e o placere sa o vad. Anna Faris imi aduce imi aduce aminte de Scary Movie tot timpul, mie personal nu mi se pare cine stie ce, iar restul castului e de umplutura.
Per total, un opt - asta pentru scenele de gelozie delicioase. Vizionare placuta.

Labels:

“My Super Ex-Girlfriend”