<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Livrare la domiciliu

Vrei sa faci o diferenta? Atunci clientul are dreptate si nu ramane niciodata nemultumit! Asta s-a intamplat ieri, cand un coleg a fost la Mac sa aduca d-ale gurii pentru muritorii de foame din birou. Omu' a platit tot, din pacate nu tot ce platise se afla si in punga. Hookey...interesting, nu e asa mare paguba ne zicem, 2€ (doua placinte mai exact). Totusi, cineva cu glanda setata pe placinta, suna totusi la Mac, cere cu managerul de restaurant, ii explica tarasenia, iar numai dupa 15 minute o fatuca made in McDonalds se afiseaza cu produsele intarziate. Cine zicea ca la Mac nu se fac livrari? OK, se intampla si lucruri frumoase in Romania. Ma intreb daca la un fast-food autohton te mai baga in seama dupa ce ai plecat din magazin. Da' sa nu fiu rau, poate mai exista o speranta...

Labels:

“Livrare la domiciliu”