<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jackass #2

Hi, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass!
Pentru cei carora le place umorul tip Jackass, le recomand calduros vizionarea acestei noi parti din saga Jackass :D. Este pur si simplu extraordinar, umor tipic Jackass, asteptam de mult timp venirea acestei noi parti, iar contrar declaratiei lui Bam de la finalul filmului, eu sper in venirea Jackass 3. E misto sa vezi impreuna cu cineva filmul asta, pentru ca are stilul ala de umor in care iti place sa comentezi ce ai vazut. Bine, nu toata lumea rezista la toate skiturile din film...dar majoritatea sunt "vizionabile". La multe din ele te intrebi "As face asta?" fuck...hell yeaaa.
O sa il mai vad odata si sper sa mai apara...anywayz DON'T FUCKIN TRY THIS AT HOME! ;)
Personal rating: 9 out of 10....'cause i fuckin' love it...

Labels:

“Jackass #2”