<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Draga, mai merge instalatia de anul trecut?

Mai avem cam trei saptamani pana la Craciun si deja a inceput nebunia. Majoritatea covarsitoare a reprezentantelor sexului frumos au intrat in fibrilatii si au demarat operatiunea: Golirea magazinelor de ornamente pentru Craciun. Motivul? ca de obicei...uite ce frumoase sunt sau anul trecut era bradul gol. Amuzanti sunt masculii, care spasiti stau cu caruciorul in urma lor, intreband din cand in cand pai, d'astea nu ai?.In fiecare an ele intreaba daca instalatia mai merge ... ca sa fie sigure mai cumpara una, just in case. In fiecare an bradul trebuie facut si cu ornamente noi, si in fiecare an in alte culori ... yeah right!
Patru ore in Carrefour e ceva ... bine ca nu au stand de arme si munitii, ca am asista la multe sinucideri :) Am reusit sa ma eschivez de la maratonul asta in weekend, dar imi exprim compasiunea pentru victimele macelului.
Pentru artistii din noi, incercati aici, nu ca ar avea vre'un efect asupra unei femei...da' poate ne mai aducem aminte de vremurile cand le faceam din hartie creponata la scoala, parca era mai frumos atunci - si mai ieftin. :)

Later edit: pentru cei mai dibaci, exista si un lvl 2 :D, poti sa faci asa ceva? fara sa te electrocutezi?

Labels:

“Draga, mai merge instalatia de anul trecut?”

  1. Anonymous Piticu21 Says:

    aici trebuie sa ilustrezi cu reclama la bergenbier :))

  2. Blogger kod Says:

    lol...si cei pedepsiti vor pasi in hypermaketuri