<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Life Goggles

Cei de la Life Goggles au realizat un test comparativ intre serviciile de video sharing online. Adica un fel de YouTube vs restu' lumii. Il poti vizualiza aici.
Pentru mine, calitatea nu e relevanta, cel putin sa nu fie foarte pixelata imaginea, da' daca chiar ai o fixatie pentru calitate, recomand Vimeo .
Totusi, eu urmaresc alte lucruri la un serviciu de gen: timpul de incarcare, designul si interfata. Sunt unele interfete care nu te lasa sa pui pauza pe film, sau se incarca automat - ceea ce suge.
YouTube a cam scazut in ultima vreme, asta si din cauza embed-ului in Google ;) ceea ce duce la un numar mare de clipuri scoase din cauza de This video has been removed due to terms of use violation.

Mie imi place de Soapbox, mult...ce daca e de la M$? :) E in Beta si arata promitator, de fapt imi place tot UI'ul Vista-like, incepand cu live search si terminand cu Office 2007...I know, crucify me :D

Labels:

“Life Goggles”