<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cu Bixtonimu'n suflet...

Racit...da sunt racit. Cu toate astea tot am venit la munca. Cum era sa ratez eu plimbarea in 32 de dimineata? It's my own personal roller-coaster. Acum stau la munca, imi suflu nasul si astept sa ma vindec printr'un miracol. Pentru ca singurul medicament achizitionat e bixtonimul. Nu de alta, da' nu suport sa imi suflu nasul din cinci in cinci minute, plus ca nici nu e elegant. Cosul e totusi plin de servetele cu toate astea... Ah, BTW nu am reusit sa gasesc Zewa Menthol , si a trebuit sa imi cumpar de musetel. Zewa Menthol sunt a God Gift on Earth, imi aduc aminte de stickurile alea de plastic mentolate care ni le bagam in nas cand eram mici...numai ca acum avem 2 in 1 imi si suflu nasu' si trag si Menthol pe nas...anywayz...asteptam vremuri mai bune
Poate e timpul pentru un medical, ca doar nu degeaba a aparut The.Lord.Of.The.Rings.Battle.For.Middle.Earth.2.The.Witch.King-RELOADED astazi

Labels:

“Cu Bixtonimu'n suflet...”

  1. Anonymous Johnny_K Says:

    Lasa maica, sa-ti curga nasul... poate asa iese ze ivil din tine :P

  2. Blogger kod Says:

    ivilu' iese prin alte orificii :D